Onze praktijk heeft momenteel tijdelijke een cliëntenstop, om onze kwaliteit van zorg te kunnen bewaken en waarborgen. Meer informatie.

Cursussen & Accreditatie
Wilt u zich verder specialiseren of uw kennis verbreden al nagelstyliste, pedicure, medisch pedicure of schoonheidsspecialiste?
FeetCare4You biedt u een met zorg geselecteerd aanbod aan opleidingen.

Wij hechten grote waarde aan een professionele opleiding van hoog niveau, want dit vormt de basis voor uw succes. Vandaar dat al onze scholingen door Procert gecontroleerd en gewaardeerd zijn. Hierdoor krijgt u voor iedere cursus accreditatie punten en bent u gewaarborgd van een goede scholing.

Naast de accreditatie toekenning van Procert kregen we het volgende compliment van Procert.

“Deze cursussen geven zeer zeker een verbreding en verdieping binnen de competenties van het beroepscompetentieprofiel medisch pedicure”.

Daarnaast is er ruimte voor verbreding en verdieping buiten deze competenties. Het past binnen het ‘medische karakter’ en is direct ondersteunend aan de werkzaamheden van de medisch pedicuren. De activiteiten zijn zeker zeer waardevol voor de medisch pedicure.” Onze opleidingen en trainingen worden uitsluitend gegeven in kleinere groepen.

Dit garandeert opleidingen van een hoog niveau en het zorgt ervoor dat wij beter kunnen inspelen op de individuele behoeften van elke deelnemer. Onze vakkennis zullen we met u delen, en we zullen voor persoonlijk advies voor en na de opleiding zorgen. Dit doen we onder andere op diverse forums die gekoppeld zijn aan onze cursussen. Dit waarborgt u voor u blijvende educatie zult behouden na het volgen van deze cursussen.

Zo vindt u op de facebookpagina van FC4Y cursussen & opleidingen regelmatig gratis educatieve informatie in de vorm van les filmpjes of documentatie.

In 2021 gaat de toekenning van accreditatiepunten voor de diverse domeinen veranderen.

Hoe een en ander er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk.

Wanneer onze gesprekken met Provoet en Procert hierover afgerond zijn, zullen we hiermee naar buiten komen.

Wel is al bekend dat cursussen voor het domein Voetzorg, met de bijbehorende accreditatiepunten, alleen gegeven moeten worden door opleiders van (medisch) pedicuren.

Ook is duidelijk dat we alle andere domeinen wel geaccrediteerd mogen gaan geven. Dat zijn:

omgevingsbewust handelen
reflectie
ondernemerschap

Verplichte inzet per domein
Dat geldt ook voor een voetdomein, dat nu nog niet door een opleider voor basis- en medisch pedicuren gegeven wordt. Wij waren tot 3 maanden geleden de enige die bv de cursussen Neuropathische pijnen en Kindervoeten gaven.

Inmiddels hebben andere opleiders deze cursussen opgenomen in hun programma, waardoor de mogelijkheid om ze geaccrediteerd te geven voor ons vervalt. Dit betekent niet dat we deze cursussen niet kunnen gaan geven.

Daarom blijf ons volgen….

Update1
Kwaliteitsdomeinen 2021 t.m. 2023 nader toegelicht
Binnen de missie en visie van ProCert staat het stimuleren en borgen van kwaliteitsverbetering en het inzichtelijk maken van de kwaliteit binnen de pedicurebranche centraal. ProCert heeft het kwaliteitsregister zodanig ontwikkeld dat de kwaliteit van het beroep pedicure en de beroepsuitoefening transparant en inzichtelijk zijn. Eén van de voorwaarden hierbij is dat het kwaliteitsregister aansluit bij de gangbare kwaliteitsnormen in de branche.

Binnen het kwaliteitsregister wordt in 2021 t.m. 2023 onderscheid gemaakt tussen vier kwaliteitsdomeinen, te weten:

Voetzorg
Omgevingsbewust handelen
Reflectie
Ondernemerschap
Verplichte inzet per domein

Voor de periode 2021-2023 geldt een verplichte inzet per domein. Voor iedere geregistreerde pedicure geldt een vaste periode van 3 jaar. Voor de periode 2021-2023 geldt een minimum aantal te behalen punten van 24 voor een Medisch Pedicure, voor de Pedicure DV/RV èn voor de Pedicure DV of RV. Er is geen onderscheid tussen het te behalen aantal punten.

Voor wat betreft de inspanningsverplichting komt dit neer op 8 uren per jaar.
ProCert stimuleert haar geregistreerde om de punten verdeeld over de periode te behalen.

Per studie-uur ontvangt men 1 accreditatiepunt.

Update 2
Veranderingen voor KRP-geregistreerde pedicures
Een grote verandering die vanaf 1 januari 2021 ingaat, is het nieuwe registratiereglement voor KRP geregistreerden van Procert met een nieuwe indeling in de domeinen: Voetzorg, Omgevingsbewust handelen, Reflectie en Ondernemerschap. Onder deze domeinen vallen weer een aantal subdomeinen en in elk (sub)domein moeten medisch pedicures een aantal accreditatiepunten behalen in de komende Procert accreditatieperiode.

Daarnaast hebben wij FC4Y een extra groep aangemaakt;
Kwalificerende Scholing zonder domein
Dit zijn cursussen die sinds heel wat jaren als zeer goed beoordeeld werden en als meerwaarde betiteld werden door Procert & Provoet voor de medische en alle andere pedicure . Hier werd ieder jaar een maximale accreditatie aan toegekend met het domein voetzorg.

Echter nu men van inzicht is dat voet domeinen alleen nog maar gegeven mogen worden door de opleiders voor basis en medisch pedicuren komen deze voor alle andere pedicuren docenten/ opleiders te vervallen
indien de scholing ook door de eerder genoemde groep gegeven wordt.

Maar we blijven ze aanbieden en dit is dus terug te vinden onder
Gekwalificeerde cursussen
Op https://feetcare4you.nl/product-categorie/cursusaanbod/ hebben we alles zo duidelijk mogelijk op een rij gezet.

Dat betekent dus dat alle geaccrediteerde cursussen ook onder nieuwe domeinen gaan vallen en sommige niet meer geaccrediteerd worden.
FeetCare4You is dan ook al geruime tijd bezig met de accreditatie-aanvragen voor alle cursussen vanaf 2021. Dat neemt heel veel tijd in beslag, maar we werken er hard aan om na de jaarwisseling onze website met het lesprogramma zoveel mogelijk geactualiseerd te hebben.

Mochten er toch zaken onduidelijk zijn, dan verzoeken we je telefonisch contact met ons op te nemen zodat we samen met jou een antwoord op je vraag kunnen vinden. 0495-531422

Via onderstaande link kom je bij enkele opleidingen en cursussen uit die in de eerste periode van 2021 reeds gepland staan op diverse locaties óf online.
Zit er een interessante cursus of opleiding voor jou bij?
Reserveer dan snel een plaats via onze website https://feetcare4you.nl/product-categorie/cursusaanbod/

We hebben in verband met de huidige lockdown extra webinars gepland.

Surf hiervoor naar https://feetcare4you.nl/product-categorie/cursusaanbod/webinar/.
Kom je er niet helemaal uit? Dan helpen wij je graag verder.
Bel ons tijdens kantoortijden via 0495-531422; wij staan je graag te woord.
Ben je nieuwsgierig welke opleidingen en cursussen er verder allemaal nog op de FeetCare4You agenda staan?

Ga dan naar https://feetcare4you.nl/product-categorie/cursusaanbod/accreditatiepunten/ en vind alle informatie die je zoekt.


Update 3

01-01-2021

Kwaliteitsregister voor Pedicures

ProCert is het kwaliteitsinstituut voor pedicures en beheert het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Consumenten, verzekeraars en ketenpartners verlangen dat pedicures hun kennis en vaardigheden op peil houden. Het KRP is een registratiesysteem voor pedicures om de kwaliteit en professionaliteit zichtbaar te maken. In het register staan de pedicures vermeld die gediplomeerd zijn, eventueel een specialisatie hebben en aantoonbaar aan bij- en nascholing voldoen.

Domeinen

Binnen de missie en visie van ProCert staat het stimuleren en borgen van kwaliteitsverbetering en het inzichtelijk maken van de kwaliteit binnen de pedicurebranche centraal.

ProCert heeft het kwaliteitsregister zodanig ontwikkeld dat de kwaliteit van het beroep pedicure en de beroepsuitoefening transparant en inzichtelijk zijn. Eén van de voorwaarden hierbij is dat het kwaliteitsregister aansluit bij de gangbare kwaliteitsnormen in de branche. Binnen het kwaliteitsregister wordt per 1 januari 2021 onderscheid gemaakt tussen vier kwaliteitsdomeinen waarop geregistreerde pedicures zich aantoonbaar moeten ontwikkelen, te weten:

Voetzorg

Activiteiten die een bijdrage leveren aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en het onderhouden en verdiepen van de competenties 1 t/m 8 uit het beroepscompetentieprofiel BCP Medisch Pedicure (2019); en/of die op aantoonbare wijze ondersteunend zijn aan de zorg en verzorging van de voeten van de cliënt.

Omgevingsbewust handelen

Activiteiten die bijdragen aan de relatie met en verbetering van de omgeving van de pedicure, zoals veiligheid, gezondheid, milieu en hygiëne, dit zowel op individueel, praktijk-, keten- en brancheniveau.

Reflectie

Activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de individuele en collectieve groei en ontplooiing van de pedicure en/of de branche.

Ondernemerschap

Activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en/of het ontwikkelen van de professionele bedrijfsvoering.

Kwaliteitsregister 01-01-2021 – 31-12-2023:

Vanaf 1 januari 2021 start een nieuwe accreditatieperiode met een nieuw accreditatiereglement. Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet het aanbod een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling.

Binnen de missie en visie van ProCert staat het stimuleren en borgen van kwaliteitsverbetering en het inzichtelijk maken van de kwaliteit binnen de pedicurebranche centraal.

Voor de periode 2021-2023 geldt een minimum aantal te behalen punten van 24 voor een Medisch Pedicure, voor de Pedicure DV/RV èn voor de Pedicure DV of RV. Voor wat betreft de inspanningsverplichting komt dit neer op 8 uren per jaar. ProCert stimuleert haar geregistreerden om de punten verdeeld over de periode te behalen.

N.B. Voor dezelfde bij- en nascholingsactiviteit worden per KRP-geregistreerde slechts éénmaal accreditatiepunten verstrekt (ook als de cursus in verschillende accreditatieperiodes werd gedaan).

Alle gestelde eisen voor de periode van 2021 – 2023 zijn opgesteld in het ProCert Registratiereglement 2021-2023.

FeetCare4You heeft altijd alle scholingen maximaal geaccrediteerd gekregen. Door de nieuwe regels vanaf 2021 worden de cursussen die daarvoor geaccrediteerd werden onder voet domein niet meer opnieuw geaccrediteerd omdat tijdens de algemene vergadering van Provoet en Procert het beleid aangepast is en men deze punten alleen wil toekennen aan de opleiders van de scholingen medisch en basis pedicure.

Of het moet een totale nieuwe scholing zijn die door deze opleiders nog niet l gegeven wordt. Omdat onze cursussen met domein voetzorg altijd maximaal geaccrediteerd werden en dus erkend werden zullen wij deze aan gaan bieden onder gekwalificeerde scholingen. https://feetcare4you.nl/product-categorie/cursusaanbod/kwalificerende-scholing-zonder-domein/

We hebben daarnaast vanaf 2021 besloten om structureel extra webinars in te blijven plannen als scholingen.
Surf hiervoor naar https://feetcare4you.nl/product-categorie/cursusaanbod/webinar/.

Kom je er niet helemaal uit? Dan helpen wij je graag verder.
Bel ons tijdens kantoortijden via 0495-531422; wij staan je graag te woord.
Ben je nieuwsgierig welke opleidingen en cursussen er verder allemaal nog op de FeetCare4You agenda staan?

Ga dan naar https://feetcare4you.nl/product-categorie/cursusaanbod/accreditatiepunten/ en vind alle informatie die je zoekt.

Toont alle 10 resultaten