Onze praktijk heeft momenteel tijdelijk een cliëntenstop, om onze kwaliteit van zorg te kunnen bewaken en waarborgen. Meer informatie.

Winkelmand

Productcategorieën

Filter op prijs

Zoals jullie weten is er het een en ander veranderd in de pedicure wereld. Op 1 januari 2015 zijn er voor de medisch pedicure domeinen ingevoerd binnen het KRP. In 2017 en 2018 is hierin het een en ander aangepast.
Waarom domeinen?
Door het behalen van het diploma medisch pedicure, heeft u aangetoond dat u over belangrijke kennis en vaardigheden beschikt. Met uw registratie in het KRP laat u dit aan de buitenwereld zien. Registratie betekent ook dat u die kennis en vaardigheden continu onderhoudt. De domeinen zorgen ervoor dat u zich op alle competenties in de breedte blijft ontwikkelen.
Welke domeinen zijn er?
Voetzorg: Activiteiten die bijdragen aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, onderzoek, ziektebeelden, etc. De inhoud past binnen de vakbekwaamheid van de medisch pedicure. Hieronder valt bij FC4Y o.a.; de Cursus Mycose, Traumanagels, Likdoorn en drukvrijtechnieken, De oncologische voetzorg, Neuropatische pijnen, Nagelziekten, MedicalTaping voor pedicures en de scholing Kindervoeten.

Gelden de domeinen voor alle medisch pedicures?
De domeinen gelden alleen als voorwaarde voor medisch pedicures die hun persoonlijke accreditatieperiode zijn gestart vanaf 1 januari 2015.

Als dat voor u het geval is, dan volgt u per domein minimaal een aantal activiteiten:

Voetzorg: 9 punten

6 punten zijn vrij in te vullen over de domeinen naar eigen keuze.
Pedicure DV/RV: 21 punten, waarvan maximaal 3 punten in de categorie vrije ruimte
Pedicure DV of RV: 15 punten, allen uit categorie beroepsvereisten

Deze normering wordt niet alleen toegepast voor periodes die in 2018 of later starten, maar ook voor periodes die op dit moment al zijn gestart en binnenkort aflopen.
Aanpassing toekenning punten aan programma’s (1 punt per uur)
Het toekennen van punten aan programma’s wordt aangepast aan de nieuwe werkwijze van één punt per uur. Daarbij beoordeelt een commissie van inhoudsdeskundigen, hoeveel dagdelen nodig zijn om de inhoud van het programma goed te kunnen aanbieden en de leerdoelen te realiseren. Het aantal punten dat wordt toegekend aan en programma is een veelvoud van drie.

Invoering nieuwe normering voor lopende periodes (1 punt per uur) Eindigt uw persoonlijke accreditatieperiode op 1 januari 2018 of later, dan wordt uw huidige periode getoetst op de nieuwe voorwaarden van één punt per uur. Lees hieronder verder. Eindigt uw periode voor 1 januari 2018, dan verandert er niets. U start dan aansluitend een nieuwe periode waarin één punt per uur geldt. Op de website Van ProCert vindt u een uitgebreide toelichting met rekenvoorbeelden.
Minimale jaarlijkse inzet
Het KRP richt zich op continue ontwikkeling en borging van kwaliteit. Om dit te borgen wordt vanaf 1 januari gestart met een toetsing van de jaarlijkse minimale inzet. Dit moet ervoor zorgen dat de ontwikkeling continue plaatsvindt en niet geconcentreerd in een korte periode. Per jaar moeten tenminste drie punten worden gehaald. Afhankelijk van de duur van uw periode vinden er dus twee jaarlijkse toets momenten plaats, gevolgd door eindtoetsing. Het is dus niet meer mogelijk alle punten aan het begin of aan het einde van de persoonlijke accreditatieperiode te halen.
Einddatum periode voor iedereen gelijk
Voor iedereen die vanaf 1 januari 2018 een nieuwe persoonlijke accreditatieperiode start, geldt als einddatum: 31 december 2020. De voorwaarden waar je aan moet voldoen zijn in verhouding met de duur van je nieuwe periode. Start je bijvoorbeeld halverwege 2019 een nieuwe periode, dan moet je aan ongeveer 50% van de voorwaarden voldoen. Op de website van ProCert vindt u hierover meer uitleg.
Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door FC4Y .
Daarom bieden wij ook workshops aan in alle domeinen.
Kortom: ook FeetCare4You Opleidingen staat voor kwaliteit en professionaliteit!
Trainingen op locatie? –>; vraag eens naar de mogelijkheden;
Bel ons via 0495-531422 of stuur ons een mail via info@feetcare4you.nl

Toont alle 11 resultaten