Onze praktijk heeft momenteel tijdelijk een cliëntenstop, om onze kwaliteit van zorg te kunnen bewaken en waarborgen. Meer informatie.

Bij verstuurde pakketten die qua verzendkosten hoger uitvallen dan de betaalde prijs op de site, wordt het verschil achteraf gevorderd. Blijkt dat de kosten van verzenden goedkoper zijn, wordt het verschil geretourneerd.

Bekijk prijzen
Artikelnummer: 00197 Categorieën: , ,

Beschrijving

Omnifix stretch zorgt voor een volledige verbandfixatie aan gewrichten, bewegende en gewelfde lichaamsdelen. Maar is ook preventief tegen blaren inzetbaar bij bv wandelen. Hoe lees de bijsluiter op deze webshop hierover:

Omnifix elastic is een nonwoven fixatiepleister voor verbandfixatie met hypoallergene, huidvriendelijke kleeflaag, bijzonder zacht en comfortabel, elastisch in de breedte, bijzonder lucht- en vochtdoorlatend, veroorzaakt geen maceratie, hecht betrouwbaar, kan pijnloos en zonder resten verwijderd worden, absorbeert geen röntgenstralen, goed bestand tegen veroudering en warmte.

Omnifix stret­ch is een elas­tis­che, non woven zel­fkl­e­ven­de fi­xa­ti­e­ pl­e­is­ter. Met hypoallergene, huidvriendelijke kleef laag. Uit mijn erva­r­in­g­en blijkt het zeer ge­s­chi­kt voor wan­d­elaars, vanwe­ge de volg­en­de eig­en­sc­ha­p­pen:

Het vormt zich moei­telo­os naar de voet.
Het is heel dun zodat het geen druk­pl­e­k­ken geeft en je het niet voelt.
Het is heel glad waar­door de wrij­v­ing tus­sen je huid en je sok verm­in­d­e­rt (min­d­er wrij­v­ing = min­d­er war­mte = min­d­er kans op blar­en).
Het is lucht- en wa­te­r­dam­p­doorlat­end zodat de huid eron­d­er niet rimpel­ig en zacht wordt.
Het is ge­s­chi­kt voor een ge­voelige huid en veroorzaakt geen irri­ta­tie.
Verder kan het ook gebruikt worden voor volledige bedekking van verbanden en verbandfixatie in alle medische gebieden, ideaal voor verbandfixatie op gewrichten, ronde en conische lichaamsdelen.

Hoe ga je te werk met Omnifix om blaren te voorkomen;
Pas­sen, knippen en plak­ken
Je knipt het ge­we­ns­te formaat uit de rol, knipt de pl­e­is­ter in de goede vorm, haalt de be­sche­rmlaag eraf en plakt het op de voet. Je kunt hi­e­rvoor het best een rol van 10 cm breed ge­brui­k­en omdat deze maat het best aan­s­l­uit bij de voetbre­edte.

Ronde hoe­k­en en zon­d­er plooien
Je kunt er pre­v­en­tief de bal en de hiel van beide voe­t­en mee af­plak­ken. Voor de bal van je voet knip je een stro­ok van 3 Ã 4 cm (=drie of vier stre­epjes) af, houd het tegen de bal van je voet en knip het in de goede vorm. Vervolg­ens knip je de hoe­k­en rond zodat de pl­e­is­ter niet vanuit de hoe­k­punt­en op­r­o­lt.

Haal de be­sche­rm­folie er af en plak de pl­e­is­ter zon­d­er plooien op de voet. In­dien nodig haal je een stuk­je weer los om het alsn­og goed te plaatsen. Let er op dat je de nor­male be­we­g­in­g­s­f­unc­tie van je voet niet bel­e­mme­rt (plak dus niet je tenen aan de bal van je voet vast).

Invet­t­en is dan niet meer nodig. Maar als je ‘s morg­e­ns toch je voe­t­en wilt invet­t­en, doe het dan over de pl­e­is­ter heen. Je kunt Omnifix stret­ch ook ge­brui­k­en over blar­en heen, maar prik de blar­en dan wel eerst door met een ste­riele naald en maak de huid sc­hoon en droog.