Onze praktijk heeft momenteel tijdelijk een cliëntenstop, om onze kwaliteit van zorg te kunnen bewaken en waarborgen. Meer informatie.

Actueel; Veranderingen in de vergoedingen

Vergoedingen vanuit basisverzekering bij voetzorg diabetici per 1 januari 2013

Vergoedingen voor simms-classificatie 1, 2 en 3 in combinatie met Diabetes Mellitus(DM) type2 worden vergoed uit de basisverzekering, echter alleen de MEDISCH NOODZAKELIJKE voetzorg.
De vergoedingen, afhankelijk van uw simss-classificatie, worden rechtstreeks aan de pedicure uitbetaald via de ketenzorg waar uw huisarts bij aangesloten is. In regio Weert heeft men twee ketenzorggroepen. Dit zijn Meditta en Pozob.

Elke diabetespatiënt moet gescreend worden in de huisartsenpraktijk, zodat de juiste simms-classificatie wordt vastgesteld vóórdat er een pedicurebehandeling kan plaats vinden.
Vervolgens zal uw huisarts bepalen onder welke simms-classificatie u valt.
Uw huisarts zal u doorverwijzen naar een pedicure met aantekening Diabetische Voet of een Medisch Pedicure. Bij Simms 2 en 3 naar de podotherapeut. Deze zal u na de screening weer terug sturen naar uw pedicure.

De (gedeeltelijke) vergoedingen voor een pedicurebehandeling gelden alleen voor MEDISCH NOODZAKELIJKE voetzorg.
Dit is bij DM II cliënten met een simms-classificatie 1, 2 of 3 o.a.: het verwijderen van eelt en/of likdoorns en/of het drukvrij leggen van ingroeiende nagels.

Indien u een simms-classificatie van 0 heeft, is er een mogelijkheid voor vergoeding vanuit een aanvullende verzekering. Uw ziektekostenverzekeraar kan u hierover meer vertellen. U betaalt dan rechtsreeks de behandeling aan mij en u moet dan zelf uw rekening indienen bij uw zorgverzekeraar.

Zo ook indien u niet in de ketenzorg valt. Dit is bijvoorbeeld indien u DM Type 1 of 2 heeft en u bent hiervoor onder behandeling bij de internist, of u woont in een verzorgingstehuis.

Wilt u zo vriendelijk zijn om het volgende mee te nemen bij uw pedicuurbehandeling;

  • Zorgpas.
  • BSN-nummer.
  • Doorverwijzing van uw huisarts voor een pedicuurbehandeling met erop uw simms-classificatie.
  • Indien nodig een toestemming tot ambulante voetzorg.
  • Indien u lid bent van het Groene Kruis neem dan uw pasje mee voor de extra korting die u hierdoor ontvangt.

Hieronder de link waarop u kunt kijken voor eventuele vergoedingen.
Aanwijzingen volgen vanzelf.

Voor meer informatie KLIK HIER ….